11 december: Screening van personen

In het regeerakkoord van oktober 2014 beloofde de regering al om de veiligheidsscreenings van burgers uit te breiden en te objectiveren. Met de wet van 23 februari 2018 en drie uitvoeringsbesluiten van 8 mei 2018 kwam ze die belofte na. Binnenkort worden duizenden personen onderworpen aan een extra veiligheidsverificatie. Die screening zal leiden tot een positief of negatief veiligheidsadvies met mogelijk jobverlies.

De uitbreiding van de veiligheidsscreenings heeft uiteraard te maken met de toegenomen terreurdreiging. De overheid wil preventief optreden door personen met een bepaald profiel of verleden te weren uit sommige plaatsen of functies.

Wauter Van Laethem maakt u wegwijs in deze nieuwe, complexe regeling die op sommige vlakken meer vragen oproept dan beantwoordt.


Spreker

Wauter Van Laethem, Jurist bij het Vast Comité, plaatsvervangend griffier van het Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen

Inschrijven kan via de Politeia website of via events@politeia.be

Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

25 september 2018, 13u30 tot 17u00 (onthaal vanaf 13u00)

politie, magistraten, advocaten, personen uit de telecom- en energiesector, medewerkers van De Lijn, Seveso-bedrijven