4 december: Beroepsgeheim

In dit praktijkseminarie nemen we het artikel 458ter van het Strafwetboek onder de loep. Deze wet, beter bekend als de ‘Potpourri V-wet’, laat betrokkenen toe informatie uit te wisselen zonder het beroepsgeheim te schenden. Deze regelgeving is wel gebonden aan een aantal voorwaarden. In dit seminarie lichten we die voorwaarden toe en tonen we hoe je ze kan toepassen op het terrein.


Spreker

Onder voorbehoud

Inschrijven kan via de Politeia website of via events@politeia.be

Foto © DSI POLICE POLITIE - ALL RIGHTS RESERVED WWW.POLIMAGERY.BE

Oude Abdij, Drongenplein 27, Drongen

4 december 2018, 13u – 17u

politie, hulpverleners, magistraten, advocaten, lokale besturen